Pallotínske centrum Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi

 

 

Rekolekčné centrum v Spišskej Novej Vsi – farnosť Smižany, vedené pallotínmi, je priestorom pre obnovu a zahĺbenie sa do tajomstva Božieho milosrdenstva. Spolu s diecéznou svätyňou vytvára priestor vhodný na duchovné cvičenia, konferencie a stretnutia s možnosťou ubytovania pre menšie a väčšie skupiny (max. 70 osôb). Súčasťou centra je aj jedinečná výstava pápežských darov Jána Pavla II.

 

Rezervácie a prihlášky:

P. Vladimír Peklanský SAC, tel.: 0905 155 563, 053/443 43 44,

e-mail: boziemilosrdenstvo@centrum.sk,

Dom Spoločnosti kat. apoštolátu – pallotíni, Hutnícka 4,

052 01 Spišská N. Ves