Duchovné cvičenia

 

Pozývame na duchovné cvičenia na tému "Povolanie do života v milosrdnej láske" pod vedením pátra Andrzeja Pierwolu SAC, ktoré sa budú konať v dvoch termínoch:

od 25. do 27. septembra 2015

od 13. do 15. novembra 2015

v Centre Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi. Začíname sv. omšou o 18.00 v piatok a končíme obedom v nedeľu. Tešíme sa na Vašu účasť!

/Prihlásiť sa môžete telefonicky: 053/4434344, 0915 408 548, 0905 394 569 alebo
e-mailom: boziemilosrdenstvo@centrum.sk/

 

Pozývame na duchovné cvičenia na tému "Choďte, posielam vás..." pod vedením pátra Vladimíra Peklanského SAC, ktoré sa budú konať v dvoch termínoch:

od 2. do 4. októbra 2015

od 20. do 22. novembra 2015

v Centre Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi. Začíname Hodinou milosrdenstva o 15.00 v piatok a končíme obedom v nedeľu. Tešíme sa na Vašu účasť!

/Prihlásiť sa môžete telefonicky: 053/4434344, 0915 408 548, 0905 394 569 alebo 

e-mailom: boziemilosrdenstvo@centrum.sk/