Oznamy

19. nedeľa cez rok

(09.08.2015)

 

V piatok bude vo farskom kostole Nikodémova noc.

Televízia LUX nás pozýva v sobotu 29. augusta na púť do Rajeckej Lesnej. Predpokladaná cena je 15€. Záujemcovia nech sa prihlásia v sakristii do 16. augusta.

Počas prázdnin v pondelok, stredu a piatok pozývame deti od 14.00 hod. do 17.00 hod. na farskú záhradu, kde môžu v prítomnosti animátorov a kamarátov stráviť popoludnie rôznymi aktivitami. 

Dnes bude po večernej sv. omši o 19.00 hod. adorácia Sviatosti oltárnej z príležitosti získania úplných odpustkov v rámci Roka zasväteného života. Adorácia bude trvať do 21.00 hod. a pred koncom sa spoločne pomodlíme vešpery.

Na podobnú adoráciu vás pozývame aj v pondelok po večernej sv. omši.

Vzadu vo svätyni sa nachádza Kniha modlitieb, do ktorej môžete zapisovať svoje úmysly, na ktoré sa modlíme každý deň počas Hodiny milosrdenstva.

V sobotu máme prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Dodatočná sv. omša bude o 8.00 hod.

V sobotu sa budeme počas sv. omše o 15.30 hod. modliť za chorých. Po sv. omši bude krátka adorácia, pri ktorej záujemcom udelíme osobitné požehnanie Sviatosťou oltárnou.

Na svätyňu dvaja bohuznámi obetovali po 20€.

Ďakujeme za upratanie svätyne. V tomto týždni, z dôvodu prikázaného sviatku, pozývame na upratovanie v piatok po večernej sv. omši veriacich z ulice Kamenárskej 3 a 4. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

 

Služba organistu je veľmi náročná a vyžaduje si veľkú obetu. Preto by sme sa chceli veľmi poďakovať naším organistom, ktorí nám slúžia s veľkou obetavosťou. My všetci by sme ich mali podporovať spevom, ktorý vyjadruje radosť so stretnutia s Pánom. Do tejto náročnej služby organistu chceme pozvať aj ďalších, hudobne nadaných, ktorí sa neboja priniesť túto obetu. Kto by mal záujem, nech sa prihlási u rektora Svätyne, Pátra Vladimíra.

Všetkým pútnikom, ctiteľom Božieho milosrdenstva, farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu a Božie požehnanie počas celého týždňa.

Sem vložte text