Oznamy

7. veľkonočná Nedeľa
(28.05.2017)

Dnes je zbierka na katolícke masmédiá.
Dnes po sv. omši o 15.30 hod. bude vo svätyni mariánsky koncert Moniky Kandráčovej, na ktorý vás všetkých srdečne pozývame. Vstupné je dobrovoľné a bude aj možnosť zakúpiť si CD-čko s jej piesňami.
V pondelok po večernej sv. omši vo svätyni vás pozývame na adoráciu Sviatosti Oltárnej, ktorá bude od 19.45 hod. moderovaná v duchu Hnutia Svetlo - Život a o 20.40 hod. sa spolu začneme modliť spievané Vešpery.
V stredu, piatok a sobotu sú letné kántrové dni, ktorých obsahom je modlitba za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania. Záväzný je jeden deň.
Vo štvrtok vo svätyni Božieho milosrdenstva o 15.30 hod. budú slúžiť pallotínski novokňazi sv. omšu, na konci ktorej dostaneme novokňazské požehnanie. Všetkých srdečne pozývame.
Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Nezabudnime prísť v piatok na sv. omšu v stave posväcujúcej milosti. Spovedáme ako každý mesiac.
Ku chorým pôjdeme v piatok od 9.00 hod.
V piatok hodinu pred večernou sv. omšou vo farskom kostole bude vyloženie Sviatosti Oltárnej ukončené prvo-piatkovou pobožnosťou a o 19.15 hod. bude mládežnícka sv. omša.
V sobotu po večernej sv. omši vo farskom kostole bude prvo-sobotná mariánska pobožnosť.
Na budúcu nedeľu bude po sv. omši o 10.30 hod. vo farskom kostole požehnanie matiek v požehnanom stave.
Májové pobožnosti budú ešte do stredy vo svätyni sú spojené s pobožnosťou o 15.00 hod., potom sa počas pobožnosti budeme modliť Litánie k Božskému Srdcu.
Po večerných sv. omšiach sa modlíme novénu k Duchu Svätému.
Organizujeme celofarskú púť do malej poľskej Fatimy – do Zakopaneho, do svätyne Panny Márie Fatimskej, jedinej vo svete, ktorú konsekroval sv. Ján Pavol II. Púť sa uskutoční v sobotu - 17. júna. Cena zájazdu bude 5€. V programe bude aj návšteva ružencovej záhrady v Ludzimiežu. Zapisovať sa môžete v sakristiách a na fare do 10. júna.

V sakristii svätyne si môžete zakúpiť životopisnú knihu Božieho služobníka bp. Jána Vojtaššáka, ktorú napísal Ľuboslav Hromjak pod názvom „S výrazom lásky trvám“. Milodar za knihu je 10€.
Na svätyňu obetovali zo svadby novomanželov Centkových 20€. Pán Boh zaplať.

Ďakujeme za upratanie svätyne. V tomto týždni pozývame na upratovanie svätyne v sobotu o 9.00 hod. veriacich z ulice Tkáčska 11, 12 a 13.

Všetkým pútnikom, ctiteľom Božieho milosrdenstva, farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu a Božie požehnanie počas celého týždňa.

Sem vložte text