Oznamy

12. Nedeľa cez rok
(25.06.2017)

Minulú nedeľu za symbolické tehličky sme pomohli pallotínom z Minska v Bielorusku na stavbu nového kostola čiastkou 5063€, za čo Vám z celého srdca aj v mene farníkov ďakujú.

Od dnes sa na Levočskej hore koná púť. Pre veriacich je pripravený program, ktorý nájdete na nástenke a v Emanueli. Z tohto dôvodu na budúcu nedeľu nebudú: vo farskom kostole svätá omša o 10.30 hod., a popoludňajšia pobožnosť, a vo Svätyni Božieho milosrdenstva svätá omša o 10.30 hod. Dodatočná sv. omša bude vo svätyni o 7.00 hod.

Vo štvrtok je slávnosť svätých Petra a Pavla. Je to prikázaný sviatok. Sväté omše budú ako každý deň.

V piatok sa končí školský rok. Pri tejto príležitosti pozývame deti, rodičov a učiteľov na sväté omše o 8.00 hod. do farského kostola a do svätyne.

V piatok bude o 19.15 hod. vo farskom kostole sv. omša pre mládež. Na túto sv. omšu pozývame najmä všetkých žiakov a študentov. Príďte s nami poďakovať za prežitý školský a akademický rok.

Rúcha z prvého sv. prijímania bude možné vrátiť ešte v túto sobotu od 9.00 do 12.00 hod.

V sobotu po večernej sv. omši vo farskom kostole bude prvo-sobotná mariánska pobožnosť.

Na budúcu nedeľu bude po sv. omši o 9.00 hod. vo farskom kostole požehnanie matiek v požehnanom stave. 

Dnes je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca – Halier sv. Petra.

Na svätyňu obetovali bohuznámi: 20€ a na nové okná 200€. Pán Boh zaplať!

Ďakujeme za upratanie svätyne. V tomto týždni pozývame na upratovanie svätyne v sobotu o 9.00 hod. veriacich z ulice Duklianskej 58 a rodinné domy.

Všetkým pútnikom, ctiteľom Božieho milosrdenstva, farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu a Božie požehnanie počas celého týždňa.

Sem vložte text