NOVÉNA PRED SVIATKOM MILOSRDENSTVA

 

"Túžim aby si tých deväť dní privádzala duše k prameňu môjho milosrdenstva, aby načerpali silu a úľavu, a všetku milosť, ktorú potrebujú v ťažkostiach života, a zvlášť v hodine smrti. Každý deň privedieš do môjho Srdca inú skupinu duší a ponoríš ich do mora môjho milosrdenstva. A ja všetky tieto duše privediem do domu môjho Otca (...). Každý deň budeš prosiť môjho Otca pre moje bolestné umučenie o milosti pre tieto duše."