ŠÍRENIE ÚCTY K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU

 

"Všetky duše, ktoré budú zvelebovať moje milosrdenstvo, šíriť jeho úctu a povzbudzovať iné duše k dôvere v moje milosrdenstvo, nepocítia strach v hodine smrti. Moje milosrdenstvo ich bude chrániť v tomto poslednom boji" (1540).

"Duše, ktoré šíria úctu k môjmu milosrdenstvu, chránim celý život ako nežná matka svoje nemluvňa, a v hodine smrti im nebudem Sudcom, ale milosrdným Spasiteľom" (1075). Pán Ježiš, povzbudzujúc k šíreniu úcty k Božiemu milosrdenstvu, im prisľúbil materinskú starostlivosť v celom živote a v hodine smrti. Zvláštne prisľúbenie dal kňazom. Povedal: "Ich slovo zasiahne aj zatvrdilých hriešnikov,keď budú hovoriť o mojom nekonečnom milosrdenstve, o milosti, ktorú mám pre nich vo svojom Srdci. Kňazom, ktorí budú hlásať a  oslavovať moje milosrdenstvo, dám pre-divnú moc a dám silu ich slovám, a  pohnem srdcia, ku ktorým prehovoria" (1521).