Výstava Pápežských darov

 

V  svätyni Božieho milosrdenstva a v priľahlom rehoľno-pastoračnom centre bola začiatkom roka 2004 slávnostne otvorená výstava darov z Vatikánu, venované Sv. Otcovi Jánovi Pavlovi II. pri rôznych príležitostiach počas jeho pontifikátu. Sú tak výnimočnou kronikou jeho ciest po svete a audiencií.

     Je to len veľmi malá, priam nepatrná časť darov, z veľkého množstva, ktoré dostal počas rôznych návštev, no veľmi veľa hovoria o ľuďoch, ktorí ich výrobou Sv. Otcovi odovzdali časť seba.

  • Jedným z cennejších exponátov je ručná práca (výšivka) až z Mexika znázorňujúca strom pápežstva. Zobrazuje pápežov od Svätého Petra až po Jána Pavla II.
  • Policajti z USA darovali kríž, zhotovený z kovovej konštrukcie zbúraného Svetového obchodného centra v New Yorku ako spomienku na svojich kolegov, ktorí zomreli počas záchrany ľudí pri páde týchto dvojičiek.
  • Uprostred darov je tiež miniatúra spáleného domu v Kosove. 

     Najviac darov pochádza z Talianska. Usporiadané sú do troch časti: jedna predstavuje predmety, ktorých tematika je sústredená okolo osoby Ježiša Krista, druhá skupina predstavuje Svätého Otca Jána Pavla II. v  rôznych etapách jeho pontifikátu a tretiu skupinu tvoria obrazy, sochy, keramika, umelecké tkaniny, liturgické oblečenia a mnohé iné predmety.

     Výstava je jedinou svojho druhu na Slovensku a dovoľujeme si povedať, že aj inde na svete. Svätý Otec Ján Pavol II. je tak s nami výnimočným spôsobom spojený. V zbierke darov, ktoré dostal, a z ktorej časť daroval nám. Obdaroval miesto, kde sa uctieva Božie milosrdenstvo. Práve on, ktorý zaviedol úctu k Božiemu milosrdenstvu a sám bol jej apoštolom.