Iné kontakty

Spoločnosť katolíckeho apoštolátu

Delegatúra sv. Cyrila a Metoda, Spoločnosti katolíckeho apoštolátu

www.sac.pallotini.sk

Farský úrad Smižany
Nám. Pajdušáka 3
053 11 Smižany
tel.:053/443 12 09
e-mail:
http://www.rimkat-smizany.com/

Spoločnosť katolíckeho apoštolátu
ul. Clementisa 5
071 01 Michalovce
tel.: 056/642 30 42
e-mail:
http://www.pallotini-michalovce.sk/

Spoločnosť katolíckeho apoštolátu
Farský úrad Predajná
Farská 1
976 63 Predajná
tel.:048/619 21 33

Spoločnosť katolíckeho apoštolátu
Spišská Nová Ves - sidlisko Západ
ul. Hutnícka 4
052 11 Spišská Nová Ves
farnosť Smižany
Svätyňa Božieho Milosrdenstva
tel.: 053/44 343 44

Spoločnosť katolíckeho apoštolátu (SAC)
Misijný sekretariát - pallotíni
Sološnícka 20, 841 04 Bratislava – Karlova Ves
tel.: 0692 086 335, 0915 342 039 0915 641387
e-mail:
info@pallotini.sk