Svätyňa Božieho milosrdenstva

  PDF Vytlačiť E-mail
Nedeľné sväté omše
            9.00
          10.30 - s príhovorom pre deti 
          15.30
          19.00

Sväté omše vo všedné dni
          15.30
          18.30  

Iné bohoslužby a pobožnosti

    * pondelok - nedeľa:
          15.00 - pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu
    * utorok - streda:
          16.00 - polhodinová adorácia Sviatosti  Oltárnej  
                      a vysluhovanie sviatosti zmierenia
    * štvrtok:
          16.00 - 19.00 - Vyloženie Sviatosti Oltárnej
                                   a vysluhovanie sviatosti zmierenia
   * od 1. – 9. každého mesiaca:
          15.30 - sväté omše za ctiteľov Božieho milosrdenstva
                      a našich dobrodincov

 

Nikodémova noc - 4. piatok v mesiaci od 21.00 do 24.00

Je to čas nočného stretnutia s Pánom vo Sviatosti Oltárnej, neuponáhľanej sviatosti zmierenia, či úprimného rozhovoru s kňazom aj pre tých, ktorí nemôžu pristupovať k sviatostiam. Viac info na www.nikodemovanoc.sk