Vitajte

Vo Svätyni Božieho milosrdenstva

máme relikvie troch svätých, ktorých môžeme spoločne nazvať apoštolmi Božieho milosrdenstva. Sú to sv. Faustína Kowalská, sv. Vincent Pallotti a sv. Ján Pavol II. Každý mesiac budeme mať možnosť, aby sme si uctili tieto relikvie a to počas hodiny Božieho milosrdenstva v stredy po prvej, druhej a tretej nedeli v mesiaci.


Milí ctitelia Božieho milosrdenstva!

Sme radi, že ste si otvorili našu stránku, na ktorej Vám chceme ponúkať niečo o najväčšej Božej vlastnosti. Určite sa aj Vy čoraz väčšmi cítite byť inšpirovaní duchovnosťou sv. sestry Faustíny Kowalskej. V škole tejto jednoduchej rehoľníčky poznávame toto tajomstvo Božieho milosrdenstva a hlavne sa učíme väčšej dôvere voči Bohu a milosrdenstvu voči blížnym. Je to hlboko evanjeliová spiritualita, ktorá je zároveň taká jednoduchá, že ju možno žiť v každom povolaní a v každom prostredí.

Z vlastnej skúsenosti vieme, ako často potrebujeme milosrdenstvo od najbližších. Už dieťa prichádza ku otcovi, či mamke s niečím, čo mu nevyšlo, čo sa mu nepodarilo. Láskavé srdce rodiča má radosť, že dieťa v dôvere prichádza. Tento postoj dieťaťa sa nám ponúka osvojiť si aj voči Bohu, ktorý je milosrdný. Sme Božie deti. Ale čo ak máme strach z Otca? Z Otca, ktorý otvára svoju náruč stratenému synovi?
Pri ozajstnom prežívaní osobnej viery nám veľmi často bráni pýcha. Nahovárame si, že nepotrebujeme pomoc, že si vystačíme sami. Nie sme predsa malé deti... Pán Ježiš nám však hovorí: „Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva. Kto sa poníži ako dieťa, ten je najväčší v nebeskom kráľovstve.“ (Mt 18, 3 - 4) Vzťah k Bohu a s Jeho milosrdnou láskou aj vzťah k blížnemu si môžeme vierou prehlbovať na základe týchto slov.
P. Leonard Lasota SAC
správca farnosti